በመተዳደሪያ ደንቡ መሰረት አባላቱ ከአንድ መቶ ሰማንያ (180) ተከታታይ ቀናት በላይ በውጭ አገር ከቆዩ እባክዎ አሳማኝ ምክንያት ያቅርቡ እና የአባልነት ማራዘሚያ መጠየቂያ ቅጹን በኅብረት መረዳጃ ማህበር ድረ-ገጽ በኩል ያስገቡ። .

As stated in the HMAS bylaw members stayed abroad more than one hundred eighty (180) consecutive days, please provide compelling reason, and submit the membership extension request form via HMAS website.

የአባልነት ማራዘሚያ እየጠየቅኩ ነው/I'm requesting a membership extension for:

እባክዎ የአባልነት ማራዘሚያ ለምን እንደሚያስፈልጋችሁ ተጨማሪ ማብራሪያ ይስጠን። እነዚህ ዝርዝር ጉዳዮች የአባልነት ብቃትን ለመወሰን በውስጥ ብቻ ጥቅም ላይ ይውላሉ Please provide us with additional details about why you need a membership extension. These details will only be used internally to determine eligibility for membership.

=======================================================================

********

Reviewed by HMAS officer __________________________ Request status: Approved_____________ Denied_________

Hebret Mutual Aid Society, Inc

7961 Eastern Ave NW Silver Spring, MD 20910 – Email: HMAS2021@Hebret.org